top of page

Pirkimo taisyklės

Kontaktai:

UAB Amikus

Įmonės kodas 306127420

PVM mokėtojo kodas: LT100015216519

Adresas: Brastos g. 24-2, LT-47185 Kaunas 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, perkančio prekes massada.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir massada.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę,

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. 

1.3. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

2. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje pagal šias Taisykles.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl elektroninių prietaisų ar kosmetikos priemonių. Gražinamų prekių pakuotė turi būti švari ir nesugadinta, grąžinamas daiktas turi būti pilnai sukomplektuotas, priešingu atveju Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės. Sąskaitą už prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.
3.3. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
3.4 Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
3.5 Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
3.6 Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
3.7 Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės,  nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama  nekokybiška prekė);
3.8 Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
3.9 Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo  nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
3.1.1 Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų  nuo prekių gavimo dienos;
3.1.2 Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, patvirtintomis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija); šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.
3.1.3 3Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. 

4. PIRKĖJO PAREIGOS

4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes, sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą. Už prekes Pirkėjas susimokėti gali naudodamasis savo banku internete, sistemos pagalba arba jei Pirkėjas nori prekes atsiimti Pardavėjo filiale – grynaisiais pinigais atsiėmimo metu.
4.2. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją ir nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, mokėjimas už prekes privalo būti atliktas per 36 valandas. Negavus mokėjimo per šį terminą Pardavėjas turi teisę pirkimo – pardavimo sutartį laikyti negaliojančia.
4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Jei Pirkėjas bando sąmoningai pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles ar nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą.
5.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai kurti akcijas ir pasiūlymus bei juos nutraukti. Pasibaigus pasiūlymų ir akcijų laikui, naudos negali būti taikomos pirkėjui.

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui naudotis elektronine parduotuve ir vykdyti pirkimo – pardavimo sutartis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

7. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato kurjeris Pirkėjo nurodytu adresu arba į pasirinktą paštomatą. Pardavėjas savo sąskaita pristato prekes į Pirkėjo pasirinktą Pardavėjo filialą. 
7.2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per ne ilgesnį nei 10 darbo dienų laikotarpį. Prekės pristatomos visoje Lietuvoje.
7.3. Prekių pristatymo metu Pirkėjas su Pardavėju ar Pardavėjo atstovu turi patikrinti užsakytų prekių kiekį ir būklę. Pirkėjui pasirašius prekių pristatymo patvirtinime laikoma, kad pirkimo – pardavimo sutartis įvykdyta ir Pirkėjas neturi pretenzijų.
7.4. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją nurodydamas priimsiančio asmens duomenims pildant užsakymo pristatymo informaciją.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Šioms Taisyklėms yra taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.
8.2. Visi nesutarimai dėl pirkimo – pardavimo sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

bottom of page